Księgarnia internetowa Wydawnictwa ASTRUM
 Książki Multimedia Astrum Media Astrum Poezja

SZUKAJ KSIĄŻKI
Wybierz metodę:

Wprowadz wyrażenie:

R E K L A M A
Ilość produktów = 0
Widok koszyka na zakupy
Wartość = PLN 0.00


Mama uczy cyferek z płytą CD


Seria: KSIĄŻKI ARCHIWALNE
Autor: Lech Tkaczyk
ISBN: 8372771936
Cena: 8.50
Rok wydania: 2014
Opis: Bajeczka, którą masz przed sobą, skierowana jest do najmłodszych. Jej autor - Lech Tkaczyk - zgodnie ze sprawdzon? zasad? "nauka poprzez zabaw?", w nowatorski i ciekawy sposób zaznajamia dzieci z cyferkami. Pos?uguj?c sie prostym i dowcipnym j?zykiem oraz wykorzystuj?c wierszowan? form? opowie?ci, zaszczepia w maluchach zami?owanie do nauki. Dzi?ki interesuj?cej fabule i barwnym ilustracjom u?atwia im postawienie pierwszych kroków w ?wiecie matematyki. Niebywa?e walory edukacyjne niniejszego utworu sprawi?, ?e Twoja pociecha w zaskakuj?cym tempie zapami?ta cyferki, a w konsekwencji szybciej nauczy si? liczy?. Ponadto zdob?dzie niezwykle przydatn? ka?demu pocz?tkuj?cemu przedszkolakowi wiedz?, dotycz?c? uniwersalnych ludzkich warto?ci oraz ?ycia rodzinnego. "Mama uczy cyferek" rozbudzi wyobra?ni? Twojego malucha. Aby uatrakcyjni? prac? z dzieckiem, mo?esz skorzysta? z p?yty CD, zawieraj?cej s?uchowisko - b?d?ce wiernym odwzorowaniem tre?ci bajki - oraz dwie piosenki: "Mateuszek cyfry zna" i "Zrywam bzy na ?wi?to mamy". Warto te? zrobi? u?ytek ze scenariusza, u?atwiaj?cego inscenizacj? "Mama uczy cyferek" w domowym lub przedszkolnym teatrzyku. Ksi??eczka ta z pewno?ci? spodoba si? Twojemu m?odemu odkrywcy. Zrób frajd? swojemu dziecku! Przeczytaj mu t? bajeczk? i za?piewaj wraz z nim piosenk? o cyferkach!
Mama uczy cyferek

Recenzja ksi??ki

Nigdy jeszcze nauka nie by?a tak przyjemna! Mama uczy cyferek to wspania?a ksi??eczka edukacyjna dla najm?odszych czytelników, którzy dzi?ki niej, wspólnie z rodzicami, mog? uczy? si? za pomoc? zabawy. Lech Tkaczyk, autor ca?ej serii bajeczek Poznajemy, proponuje Pa?stwu oryginalny i przede wszystkim skuteczny sposób wprowadzenia dziecka w ?wiat nauki. Za pomoc? wierszowanego utworu zaszczepia w maluchach zami?owanie do uczenia si?, przemyca nieco uniwersalnych ludzkich warto?ci i ukazuje harmonijne ?ycie rodzinne. Barwne ilustracje pobudz? wyobra?ni? i kreatywno?? nie tylko dziecka, ale tak?e rodzica, który znajdzie inspiracje do planowania dalszych wspólnych zaj??.... wi?cej


Dodaj Mama uczy cyferek z płytą CD do koszyka na zakupy
Kontynuacja zakupów