Książki Multimedia Astrum Media Astrum Poezja

SZUKAJ KSIĄŻKI
Wybierz metodę:

Wprowadz wyrażenie:

NOWOŚCIAntologia poetów współczesnych. Wiersze dla dzieci. Edycja szósta
Bolesław Bieniasz, Zenon Cichy, Agnieszka Kawa, Dominika Kuczera, Barbara Maria Laskowska, Aldona Latosik, Krystyna Przewłocka, Beata Małgorzata Moniuszko, Krzesława Skrzypczyńska, Beata Śliwka
Bajeczka dla skarbeczka Książka z audiobookiem na CD gratis
Barbara Maria Laskowska
Domowe przetwory
Anna Wojtowicz
Dotknąłeś mojego serca. Poczułam zapach kwiatów. Tomik poetycki. Wydanie I
Ewa Celińska- Bajorek
HAIKU. ANTOLOGIA POETÓW WSPÓŁCZESNYCH. EDYCJA 1
Anna Teresa Bołt, Roman Gileta, Elżbieta Krankowska, Lidia Izabela Lachowska, Paulina Basia Perczak, Eva Roszak-Andrukiewicz, Alek Skarga, Anna Sztuder-Mieszek, Urszula Winiarska, Iwona Zaborowska
Kormorany nie ćwierkają. Tomik poetycki. Wyd. I
Roman Gowin
Mariola Buczkowska, Krzysztof Jerzy Drozd, Helena Gracka, Mariusz Maciej Jackiewicz-Borowczak, Agnieszka Sylwia Jędraszek, Anna Łukasik-Widz, Anna Mieczkowska, Małgorzata Skałbania, Danuta Stefanowska, Irena Szymańska
Mariola Buczkowska, Krzysztof Jerzy Drozd, Helena Gracka, Mariusz Maciej Jackiewicz-Borowczak, Agnieszka Jędraszek, Anna Łukasik-Widz, Anna Mieczkowska, Małgorzata Skałbania, Danuta Stefanowska, Irena Szymańska
Spieszmy się kochać bliskich. Edycja druga. Antologia poetów współczesnych, wyd. I
Lucyna Angermann, Ewa Celińska-Bajorek, Krzysztof Jerzy Drozd, Mariusz Maciej Jackiewicz-Borowczak, Izabela Galicka, Teresa Lipińska, Janina Moczydłowska, Alek Skarga, Krystyna Walas-Bugajczyk, Adam Żemojtel
Tomik poetycki Małgorzata Gołębiewicz. WOBEC... Wydanie I, 2018
Małgorzata Gołębiewicz
W poszukiwaniu świadomości, tomik poetycki
Krzysztof Jerzy Drozd
Wiersze sercem pisane. Antologia poetów współczesnych. Edycja 9
Małgorzata Cieśla-Pietrzak, Krzysztof Jarzyński, Jacek Jaszczyk, Wioletta K.(Klinicka), Zdzisława Maksymowicz, Paweł Pawłowicz, Antonina Radzięda, Barbara Szala, Tamara Mariola Tarasek, Bożena Żywiczka
ZANIM NADEJDZIE BURZA. Edycja druga. Aantologia poetów współczesnych. Wydanie 2018
Mariola Buczkowska, Ewa Celińska-Bajorek, Teresa Maria Ciodyk, Agnieszka Czarnecka, Agata Rak, Barbara Maria Laskowska, Teresa Lipińska, Janina Nowak, Tamara Mariola Tarasek, Małgorzata Tafil-Klawe
Zanim zabierze nas wiatr. Edycja piąta. Antologia poetów współczesnych. Wydanie 2018
Wojciech Bieluń-Targosz, Lucyna Dąbrowska, Joanna Firek, Mariusz Maciej Jackiewicz-Borowczyk, Bogusław Józef Kilar, Marzena Marczyk, Andrzej Mędrzycki, Zenon Tabor, Tamara Mariola Tarasek, Marek Veith
Żywienie jako element profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych
Anna Wrzochal

R E K L A M A
Ilość produktów = 0
Widok koszyka na zakupy
Wartość = PLN 0.00


Mama uczy cyferek z płytą CD


Seria: KSIĄŻKI ARCHIWALNE
Autor: Lech Tkaczyk
ISBN: 8372771936
Cena: 8.50
Rok wydania: 2014
Opis: Bajeczka, którą masz przed sobą, skierowana jest do najmłodszych. Jej autor - Lech Tkaczyk - zgodnie ze sprawdzon? zasad? "nauka poprzez zabaw?", w nowatorski i ciekawy sposób zaznajamia dzieci z cyferkami. Pos?uguj?c sie prostym i dowcipnym j?zykiem oraz wykorzystuj?c wierszowan? form? opowie?ci, zaszczepia w maluchach zami?owanie do nauki. Dzi?ki interesuj?cej fabule i barwnym ilustracjom u?atwia im postawienie pierwszych kroków w ?wiecie matematyki. Niebywa?e walory edukacyjne niniejszego utworu sprawi?, ?e Twoja pociecha w zaskakuj?cym tempie zapami?ta cyferki, a w konsekwencji szybciej nauczy si? liczy?. Ponadto zdob?dzie niezwykle przydatn? ka?demu pocz?tkuj?cemu przedszkolakowi wiedz?, dotycz?c? uniwersalnych ludzkich warto?ci oraz ?ycia rodzinnego. "Mama uczy cyferek" rozbudzi wyobra?ni? Twojego malucha. Aby uatrakcyjni? prac? z dzieckiem, mo?esz skorzysta? z p?yty CD, zawieraj?cej s?uchowisko - b?d?ce wiernym odwzorowaniem tre?ci bajki - oraz dwie piosenki: "Mateuszek cyfry zna" i "Zrywam bzy na ?wi?to mamy". Warto te? zrobi? u?ytek ze scenariusza, u?atwiaj?cego inscenizacj? "Mama uczy cyferek" w domowym lub przedszkolnym teatrzyku. Ksi??eczka ta z pewno?ci? spodoba si? Twojemu m?odemu odkrywcy. Zrób frajd? swojemu dziecku! Przeczytaj mu t? bajeczk? i za?piewaj wraz z nim piosenk? o cyferkach!
Mama uczy cyferek

Recenzja ksi??ki

Nigdy jeszcze nauka nie by?a tak przyjemna! Mama uczy cyferek to wspania?a ksi??eczka edukacyjna dla najm?odszych czytelników, którzy dzi?ki niej, wspólnie z rodzicami, mog? uczy? si? za pomoc? zabawy. Lech Tkaczyk, autor ca?ej serii bajeczek Poznajemy, proponuje Pa?stwu oryginalny i przede wszystkim skuteczny sposób wprowadzenia dziecka w ?wiat nauki. Za pomoc? wierszowanego utworu zaszczepia w maluchach zami?owanie do uczenia si?, przemyca nieco uniwersalnych ludzkich warto?ci i ukazuje harmonijne ?ycie rodzinne. Barwne ilustracje pobudz? wyobra?ni? i kreatywno?? nie tylko dziecka, ale tak?e rodzica, który znajdzie inspiracje do planowania dalszych wspólnych zaj??.... wi?cej


Dodaj Mama uczy cyferek z płytą CD do koszyka na zakupy
Kontynuacja zakupów