Książki Multimedia Astrum Media Astrum Poezja

SZUKAJ KSIĄŻKI
Wybierz metodę:

Wprowadz wyrażenie:

ZAPOWIEDZI

NOWOŚCIAnatomia i piękno przemijania. Dwujęzyczny tomik poetycki.
Stanisława Kalus
Anatomia pięknego życia. Tomik poetycki
Danuta Schmeling
Czosnek dla zdrowia. Żywienie medyczne
Elżbieta Frankowska
Dieta dla mózgu
B. Jakimowicz- Klein
Dieta dla serca i układu krążenia
Małgorzata Borgman
Jak Magia kamieni wpływa na Twoje życie. Wyd. I
Sycylia Nogrina
Jak zwierzęta w lesie bałwana lepiły. Płyta CD GRATIS
Lech Tkaczyk
Jak zwierzęta w lesie święta wyprawiały. Płyta CD GRATIS
Lech Tkaczyk
Kuchnia śląska. Potrawy tradycyjne
Barbara Jakimowicz-Klein
Między jawą a snem. Tomik poetycki. Wydanie I
Tamara Mariola Tarasek
Modlitwy. Edycja szósta. Antologia poetów współczesnych
Stanisława Kalus, Barbara Krzykała, Barbara Maria Laskowska, Jerzy Mróz, Alicja Rupińska, Piotr Rybiński, Alek Skarga, Anna Sobańska, Maria Szarapata, Tamara Mariola Tarasek
Myśli słodkie, gorzkie. Tomik poetycki. Wyd. I
Janusz Muzyczyszyn
Porcelanowy świat ciszy. Tomik poetycki
Agnieszka Monika Polak
Poznajemy zawody
Karolina Haponiuk- Talarek
Spieszmy się kochać bliskich. Edycja druga. Antologia poetów współczesnych, wyd. I
Lucyna Angermann, Ewa Celińska-Bajorek, Krzysztof Jerzy Drozd, Mariusz Maciej Jackiewicz-Borowczak, Izabela Galicka, Teresa Lipińska, Janina Moczydłowska, Alek Skarga, Krystyna Walas-Bugajczyk, Adam Żemojtel
Wiersze dla dzieci. Edycja siódma. Antologia poetów współczesnych
Anna Bednarek, Agnieszka Kawa, Aldona Latosik, Róża Ossowska, Janina Moczydłowska, Krystyna Przewłocka, Maria Sikorska, Maria Szarapata, Iwona Zaborowska, Zdzisław Zieliński
Wiersze sercem pisane. Antologia poetów współczesnych. Edycja 9
Małgorzata Cieśla-Pietrzak, Krzysztof Jarzyński, Jacek Jaszczyk, Wioletta K.(Klinicka), Zdzisława Maksymowicz, Paweł Pawłowicz, Antonina Radzięda, Barbara Szala, Tamara Mariola Tarasek, Bożena Żywiczka
Wizyta Świętego Mikołaja. Płyta CD GRATIS
Lech Tkaczyk

R E K L A M A
Ilość produktów = 0
Widok koszyka na zakupy
Wartość = PLN 0.00


Mama uczy cyferek z płytą CD


Seria: KSIĄŻKI ARCHIWALNE
Autor: Lech Tkaczyk
ISBN: 8372771936
Cena: 8.50
Rok wydania: 2014
Opis: Bajeczka, którą masz przed sobą, skierowana jest do najmłodszych. Jej autor - Lech Tkaczyk - zgodnie ze sprawdzon? zasad? "nauka poprzez zabaw?", w nowatorski i ciekawy sposób zaznajamia dzieci z cyferkami. Pos?uguj?c sie prostym i dowcipnym j?zykiem oraz wykorzystuj?c wierszowan? form? opowie?ci, zaszczepia w maluchach zami?owanie do nauki. Dzi?ki interesuj?cej fabule i barwnym ilustracjom u?atwia im postawienie pierwszych kroków w ?wiecie matematyki. Niebywa?e walory edukacyjne niniejszego utworu sprawi?, ?e Twoja pociecha w zaskakuj?cym tempie zapami?ta cyferki, a w konsekwencji szybciej nauczy si? liczy?. Ponadto zdob?dzie niezwykle przydatn? ka?demu pocz?tkuj?cemu przedszkolakowi wiedz?, dotycz?c? uniwersalnych ludzkich warto?ci oraz ?ycia rodzinnego. "Mama uczy cyferek" rozbudzi wyobra?ni? Twojego malucha. Aby uatrakcyjni? prac? z dzieckiem, mo?esz skorzysta? z p?yty CD, zawieraj?cej s?uchowisko - b?d?ce wiernym odwzorowaniem tre?ci bajki - oraz dwie piosenki: "Mateuszek cyfry zna" i "Zrywam bzy na ?wi?to mamy". Warto te? zrobi? u?ytek ze scenariusza, u?atwiaj?cego inscenizacj? "Mama uczy cyferek" w domowym lub przedszkolnym teatrzyku. Ksi??eczka ta z pewno?ci? spodoba si? Twojemu m?odemu odkrywcy. Zrób frajd? swojemu dziecku! Przeczytaj mu t? bajeczk? i za?piewaj wraz z nim piosenk? o cyferkach!
Mama uczy cyferek

Recenzja ksi??ki

Nigdy jeszcze nauka nie by?a tak przyjemna! Mama uczy cyferek to wspania?a ksi??eczka edukacyjna dla najm?odszych czytelników, którzy dzi?ki niej, wspólnie z rodzicami, mog? uczy? si? za pomoc? zabawy. Lech Tkaczyk, autor ca?ej serii bajeczek Poznajemy, proponuje Pa?stwu oryginalny i przede wszystkim skuteczny sposób wprowadzenia dziecka w ?wiat nauki. Za pomoc? wierszowanego utworu zaszczepia w maluchach zami?owanie do uczenia si?, przemyca nieco uniwersalnych ludzkich warto?ci i ukazuje harmonijne ?ycie rodzinne. Barwne ilustracje pobudz? wyobra?ni? i kreatywno?? nie tylko dziecka, ale tak?e rodzica, który znajdzie inspiracje do planowania dalszych wspólnych zaj??.... wi?cej


Dodaj Mama uczy cyferek z płytą CD do koszyka na zakupy
Kontynuacja zakupów