Książki Multimedia Astrum Media Astrum Poezja

SZUKAJ KSIĄŻKI
Wybierz metodę:

Wprowadz wyrażenie:

R E K L A M A
Ilość produktów = 0
Widok koszyka na zakupy
Wartość = PLN 0.00


Trzech a nawet czterech prezydentów


Seria: BELETRYSTYKA
Autor: Ronald Yust
ISBN: 9788372776969
Cena: 29.00
Rok wydania: 2014
Opis: Ksi??ka autorstwa Ronalda Yusta, (autor poczytnej ksi??ki "Jack Strong vel Ryszard Kukli?ski nadaje")- z satyryczn? ilustracj? na ok?adce, o przewrotnym tytule "Trzech a nawet czterech prezydntów", nawi?zuje do prze?miewczych powie?ci ukazuj?cych polsk? rzeczywisto?? w krzywym zwierciadle naszych narodowych przywar.

To, co dla rz?dz?cych Polsk? prezydentów by?o i jest standardem, dla przeci?tnego Kowalskiego niekoniecznie. Autor próbuje zapyta?, a nawet nie?mia?o rozlicza? tych ludzi z ich zachowa? i czynów. Prawo do tego nabywa przys?uchuj?c si? dyskusjom rz?dz?cych w sytuacjach ekstremalnych.

Tre?ci? powie?ci jest próba porwania przez nieznanych sprawców obecnego oraz by?ych prezydentów wybieraj?cych si?, oczywi?cie ka?dy innym samolotem, na premier? najnowszego filnu z udzia?em jednego z nich. Tymczasem grupa spiskowców porywa ich w celu uzyskania okupu. Prezydenci, zwi?zani i z zas?oni?tymi oczami, zostaj? dowiezieni do jakiejs piwnicy, daleko w lesie, gdzie s? przetrzymywani w s?siednich celach. Porwani, zamkni?ci, jednak z dost?pem do alkoholu, upijaj? si? i snuj? wspomnienia. Zaczynaj? te? coraz bardziej lubi? si? i brata?. W obliczu niepewnej przysz?o?ci, bior?c pod uwag?, ?e mog? tam razem zgin??, zaczynaj? si? zwierza? i ?otwieraj? swoje dusze? - ka?dy opowiada o tym, jak to nabra? wszystkich wokó? i zrobi? karier? w polityce. Co z tego wynikn??o? Zapraszamy do lektury.

Czytelnicy kupili tak?e ksi??k? tego? autora:
Jack Strong vel Ryszard Kukli?ski nadaje
youtube

Dodaj Trzech a nawet czterech prezydentów do koszyka na zakupy
Kontynuacja zakupów