ï»ż KsiÄ…ĆŒki Multimedia Astrum Media Astrum Poezja
ï»ż
SZUKAJ KSIĄƻKI
Wybierz metodę:

Wprowadz wyraĆŒenie:

NOWOƚCIAntologia poetów wspóƂczesnych. Wiersze dla dzieci. Edycja szósta
BolesƂaw Bieniasz, Zenon Cichy, Agnieszka Kawa, Dominika Kuczera, Barbara Maria Laskowska, Aldona Latosik, Krystyna PrzewƂocka, Beata MaƂgorzata Moniuszko, KrzesƂawa SkrzypczyƄska, Beata ƚliwka
Bajeczka dla skarbeczka KsiÄ…ĆŒka z audiobookiem na CD gratis
Barbara Maria Laskowska
Domowe przetwory
Anna Wojtowicz
DotknąƂeƛ mojego serca. PoczuƂam zapach kwiatów. Tomik poetycki. Wydanie I
Ewa CeliƄska- Bajorek
HAIKU. ANTOLOGIA POETÓW WSPÓƁCZESNYCH. EDYCJA 1
Anna Teresa BoƂt, Roman Gileta, ElĆŒbieta Krankowska, Lidia Izabela Lachowska, Paulina Basia Perczak, Eva Roszak-Andrukiewicz, Alek Skarga, Anna Sztuder-Mieszek, Urszula Winiarska, Iwona Zaborowska
Kormorany nie ćwierkają. Tomik poetycki. Wyd. I
Roman Gowin
Mariola Buczkowska, Krzysztof Jerzy Drozd, Helena Gracka, Mariusz Maciej Jackiewicz-Borowczak, Agnieszka Sylwia Jędraszek, Anna Ɓukasik-Widz, Anna Mieczkowska, MaƂgorzata SkaƂbania, Danuta Stefanowska, Irena SzymaƄska
Mariola Buczkowska, Krzysztof Jerzy Drozd, Helena Gracka, Mariusz Maciej Jackiewicz-Borowczak, Agnieszka Jędraszek, Anna Ɓukasik-Widz, Anna Mieczkowska, MaƂgorzata SkaƂbania, Danuta Stefanowska, Irena SzymaƄska
Spieszmy się kochać bliskich. Edycja druga. Antologia poetów wspóƂczesnych, wyd. I
Lucyna Angermann, Ewa CeliƄska-Bajorek, Krzysztof Jerzy Drozd, Mariusz Maciej Jackiewicz-Borowczak, Izabela Galicka, Teresa LipiƄska, Janina MoczydƂowska, Alek Skarga, Krystyna Walas-Bugajczyk, Adam Ć»emojtel
Tomik poetycki MaƂgorzata GoƂębiewicz. WOBEC... Wydanie I, 2018
MaƂgorzata GoƂębiewicz
W poszukiwaniu ƛwiadomoƛci, tomik poetycki
Krzysztof Jerzy Drozd
Wiersze sercem pisane. Antologia poetów wspóƂczesnych. Edycja 9
MaƂgorzata Cieƛla-Pietrzak, Krzysztof JarzyƄski, Jacek Jaszczyk, Wioletta K.(Klinicka), ZdzisƂawa Maksymowicz, PaweƂ PawƂowicz, Antonina Radzięda, Barbara Szala, Tamara Mariola Tarasek, BoĆŒena Ć»ywiczka
ZANIM NADEJDZIE BURZA. Edycja druga. Aantologia poetów wspóƂczesnych. Wydanie 2018
Mariola Buczkowska, Ewa CeliƄska-Bajorek, Teresa Maria Ciodyk, Agnieszka Czarnecka, Agata Rak, Barbara Maria Laskowska, Teresa LipiƄska, Janina Nowak, Tamara Mariola Tarasek, MaƂgorzata Tafil-Klawe
Zanim zabierze nas wiatr. Edycja piąta. Antologia poetów wspóƂczesnych. Wydanie 2018
Wojciech BieluƄ-Targosz, Lucyna Dąbrowska, Joanna Firek, Mariusz Maciej Jackiewicz-Borowczyk, BogusƂaw Józef Kilar, Marzena Marczyk, Andrzej Mędrzycki, Zenon Tabor, Tamara Mariola Tarasek, Marek Veith
ƻywienie jako element profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych
Anna Wrzochal

R E K L A M A

Lech Tkaczyk


Ur. 28.02.1956, absolwent Wydziału Technologii Żywno¶ci AR we Wrocławiu i Miêdzynarodowych Studiów Doktoranckich na AE we Wrocławiu. Wysokiej klasy specjalista dietetyk-żywieniowiec. Twórca DIETY FUNKCJONALNEJ, polegaj±cej na wzbogacaniu potraw, gotowych dań, ziołami, przyprawami, nadaj±cymi im poż±dane cechy podnosz±ce zdrowotno¶æ organizmu. Autor ksi±żek z dziedziny żywienia, w tym DIETY FUNKCJONALNEJ. SAMOLECZENIE ZIOŁAMI W KUCHNI. Autor ksi±żek o komunikowaniu niewerbalnym (POSTAWA, MIMIKA, GEST).

W swoim dorobku ma także wiele bajek dla dzieci (ponad czterdziestu - moralizatorskich i edukacyjnych, np. O MĄDRYM JEŻYKU, JAK PAN ALFABET DO PRZEDSZKOLA MASZEROWAŁ) pisanych wierszem. Autor piosenek zarówno dla najmłodszych, jak i dla dorosłych (kabaretowe, polityczne, kolêdy). Poeta, autor tomików poetyckich: MOJA MIŁOŠÆ NICZYJA oraz ANIOŁY CODZIENNEJ TROSKI. Swoje teksty wykorzystuje w recitalach, spektaklach teatralnych, przedstawieniach dla dzieci, widowiskach, performence w otwartych przestrzeniach.

Jego hobby to literatura polska i ¶wiatowa, medycyna niekonwencjonalna, szczególnie litoterpia. Założyciel (1990 r.) i współwła¶ciciel wraz z żon± Wydawnictwa ASTRUM z siedzib± we Wrocławiu. Wydawca ponad 800 tytułów ksi±żkowych i wielu projektów multimedialnych.

Niektóre utwory autora:

ksi±żki
1. DIETA FUNKCJONALNA. SAMOLECZENIE ZIOŁAMI W KUCHNI
2. POSTAWA, MIMIKA, GEST
3. SAMOLECZENIE KAMIENIAMI METODĄ BTL (biotermiczna metoda leczenia kamieniami)

bajki
1. O MĄDRYM JEŻYKU I CHYTRYM LISIE
2. O PRACOWITYM OSIOŁKU I KRÓLU LWIE
3. O ZAJĄCU SZYBKIM I JEŻU KUŠNIERZU
4. MAMA UCZY CYFEREK
5. JAK PAN ALFABET DO PRZEDSZKOLA MASZEROWAŁ
6. BAJKA O PANU ZEGARZE

poezja
1. MOJA MIŁOŠÆ NICZYJA. LUBIÊ JAK SIÊ MNĄ DZIELI
2. ANIOŁY CODZIENNEJ TROSKI

bajki-słuchowiska muzyczne na płytach CD
1. O MĄDRYM JEŻYKU I CHYTRYM LISIE
2. O PRACOWITYM OSIOŁKU I KRÓLU LWIE
3. O ZAJĄCU SZYBKIM I JEŻU KUŠNIERZU
4. PIES I KOT
5. MAMA UCZY CYFEREK
6. JAK PAN ALFABET DO PRZEDSZKOLA MASZEROWAŁ
7. BAJKA O PANU ZEGARZE

recitale
1. MOJA MIŁOŠÆ NICZYJA - kompozytor Jacek Wanszewicz, ¶piew Karolina Driemel
2. ANIOŁY CODZIENNEJ TROSKI - kompozytor Jacek Wanszewicz, ¶piew Kamila Kłos
ï»ż