Książki Multimedia Astrum Media Astrum Poezja

SZUKAJ KSIĄŻKI
Wybierz metodę:

Wprowadz wyrażenie:

NOWOŚCIAntologia poetów współczesnych. Wiersze dla dzieci. Edycja szósta
Bolesław Bieniasz, Zenon Cichy, Agnieszka Kawa, Dominika Kuczera, Barbara Maria Laskowska, Aldona Latosik, Krystyna Przewłocka, Beata Małgorzata Moniuszko, Krzesława Skrzypczyńska, Beata Śliwka
Bajeczka dla skarbeczka Książka z audiobookiem na CD gratis
Barbara Maria Laskowska
Domowe przetwory
Anna Wojtowicz
Dotknąłeś mojego serca. Poczułam zapach kwiatów. Tomik poetycki. Wydanie I
Ewa Celińska- Bajorek
HAIKU. ANTOLOGIA POETÓW WSPÓŁCZESNYCH. EDYCJA 1
Anna Teresa Bołt, Roman Gileta, Elżbieta Krankowska, Lidia Izabela Lachowska, Paulina Basia Perczak, Eva Roszak-Andrukiewicz, Alek Skarga, Anna Sztuder-Mieszek, Urszula Winiarska, Iwona Zaborowska
Kormorany nie ćwierkają. Tomik poetycki. Wyd. I
Roman Gowin
Mariola Buczkowska, Krzysztof Jerzy Drozd, Helena Gracka, Mariusz Maciej Jackiewicz-Borowczak, Agnieszka Sylwia Jędraszek, Anna Łukasik-Widz, Anna Mieczkowska, Małgorzata Skałbania, Danuta Stefanowska, Irena Szymańska
Mariola Buczkowska, Krzysztof Jerzy Drozd, Helena Gracka, Mariusz Maciej Jackiewicz-Borowczak, Agnieszka Jędraszek, Anna Łukasik-Widz, Anna Mieczkowska, Małgorzata Skałbania, Danuta Stefanowska, Irena Szymańska
Spieszmy się kochać bliskich. Edycja druga. Antologia poetów współczesnych, wyd. I
Lucyna Angermann, Ewa Celińska-Bajorek, Krzysztof Jerzy Drozd, Mariusz Maciej Jackiewicz-Borowczak, Izabela Galicka, Teresa Lipińska, Janina Moczydłowska, Alek Skarga, Krystyna Walas-Bugajczyk, Adam Żemojtel
Tomik poetycki Małgorzata Gołębiewicz. WOBEC... Wydanie I, 2018
Małgorzata Gołębiewicz
W poszukiwaniu świadomości, tomik poetycki
Krzysztof Jerzy Drozd
Wiersze sercem pisane. Antologia poetów współczesnych. Edycja 9
Małgorzata Cieśla-Pietrzak, Krzysztof Jarzyński, Jacek Jaszczyk, Wioletta K.(Klinicka), Zdzisława Maksymowicz, Paweł Pawłowicz, Antonina Radzięda, Barbara Szala, Tamara Mariola Tarasek, Bożena Żywiczka
ZANIM NADEJDZIE BURZA. Edycja druga. Aantologia poetów współczesnych. Wydanie 2018
Mariola Buczkowska, Ewa Celińska-Bajorek, Teresa Maria Ciodyk, Agnieszka Czarnecka, Agata Rak, Barbara Maria Laskowska, Teresa Lipińska, Janina Nowak, Tamara Mariola Tarasek, Małgorzata Tafil-Klawe
Zanim zabierze nas wiatr. Edycja piąta. Antologia poetów współczesnych. Wydanie 2018
Wojciech Bieluń-Targosz, Lucyna Dąbrowska, Joanna Firek, Mariusz Maciej Jackiewicz-Borowczyk, Bogusław Józef Kilar, Marzena Marczyk, Andrzej Mędrzycki, Zenon Tabor, Tamara Mariola Tarasek, Marek Veith
Żywienie jako element profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych
Anna Wrzochal

R E K L A M A
Ilość produktów = 0
Widok koszyka na zakupy
Wartość = PLN 0.00


Dotykaj?c nieba


Seria: KSIĄŻKI ARCHIWALNE
Autor: Marta Grzebu?a, pseudonim „Jarz?bina”
ISBN: 9788372774149
Cena: 29.00
Rok wydania: 2011
Opis:
Autorka ,,Dotykaj?c nieba” Marta Grzebu?a z d. ?ukomska, pseudonim „Jarz?bina”, rodowita wroc?awianka (urodzona 22 listopada 1960 roku), mi?o?? do literatury wynios?a z domu rodzinnego. Ju? od wczesnego dzieci?stwa wyró?nia?a si? na tle innych dzieci, bo w przeciwie?stwie do nich zamiast bawi? si? na podwórku wola?a oddawa? si? pasji czytania ksi??ek, któr? zaszczepili jej rodzice. Ca?e swoje ?ycie zwi?za?a z rodzinnym miastem: st?d pochodz? jej najpi?kniejsze wspomnienia, tutaj dorasta?a, tu otrzyma?a edukacj? i tutaj powstawa?y jej pierwsze próby pisarskie. Jak sama podkre?la, pozostaje pod ogromnym wp?ywem poezji J. S?owackiego, A. Mickiewicza czy A. Asnyka. ,,Dotykaj?c nieba” stanowi wi?c ho?d z?o?ony najcenniejszemu z darów – ludzkiemu ?yciu, jest tak?e wyrazem mi?o?ci do miejsca swojego zamieszkania oraz zachwytu nad zjawiskiem poezji. Autorka analizuj?c w?asn? postaw? i zachowanie innych, stara si? zrozumie? ?wiat, nie poddaj?c go ocenie, wierz?c, ?e cierpienie i rado?? nieustannie przeplataj? si? ze sob?.

obj?to?? 232 strony;
oprawa broszurowa;
seria Beletrystyka.

Recenzja ksi??ki "Dotykaj?c nieba":


Ludzkie ?ycie przepe?nione jest ró?nymi zdarzeniami, wype?nia je szeroka gama emocji i uczu?. Niejednokrotnie ?zy szcz??cia mieszaj? si? ze ?zami smutku, a rado?? i przyjemno?? przeplata si? z cierpieniem, gorycz? i bólem. Nierzadko los wystawia nas na ci??k? prób?, by potem w nagrod? obdarzy? nas chwilami szcz??cia. Te wszystkie aspekty naszego ?ycia ukazane s? w ksi??ce Marty Grzebu?y pt. Dotykaj?c nieba. Autorka w poruszaj?cy i wnikliwy sposób opisuje to, z czym ka?dy w swoim ?yciu spotyka si? ka?dego dnia. ...wi?cej

Zobacz tak?e inn? ksi??k? Tej autorki:


Dodaj Dotykaj?c nieba do koszyka na zakupy
Kontynuacja zakupów