Książki Multimedia Astrum Media Astrum Poezja

SZUKAJ KSIĄŻKI
Wybierz metodę:

Wprowadz wyrażenie:

ZAPOWIEDZI

NOWOŚCIAntologia poetów współczesnych. Kobieta zmienną jest. Edycja 3
Mariola Buczkowska, Alina Drążczyk, Krzysztof Jarzyński, Małgorzata Kiryjewska, Anna Łukasik-Widz, Janina Moczydłowska, Krystyna Sikorska, Anna Sobańska, Beata Śliwka, Tamara Mariola Tarasek
Bajka o Panu Zegarze. Bajka edukacyjna ze słuchowiskiem na płycie audio CD
Lech Tkaczyk
Jak Pan Alfabet do przedszkola maszerował. Bajka edukacyjna ze słuchowiskiem na płycie audio CD.
Lech Tkaczyk
Jak żuraw szukał żony. Bajka edukacyjna ze słuchowiskiem na płycie audio CD
Lech Tkaczyk
Kolory emocji. Tomik poetycki. Wydanie I
Iwona Zaborowska
Konspekty zajęć dla przedszkoli i szkół. Część I. Wydanie III
Małgorzata Kapłon
Kuchnia śląska. Potrawy tradycyjne
Barbara Jakimowicz-Klein
Mama uczy cyferek. Bajka edukacyjna ze słuchowiskiem na płycie audio CD.
Lech Tkaczyk
Miłość niejedno ma imię. Edycja 3. Antologia poetów współczesnych
Krystyna Bandera, Izabela Galicka, Krzysztof Jarzyński, Barbara Maria Laskowska, Teresa Lipińska, Anna Łukasik-Widz, Paweł Pawłowicz, Agata Rak, Alek Skarga, Anna Sobańska
Przygody Dobrawy
Róża Ossowska
Pysznych myśli słowa. Tomik poetycki
Adam Żemojtel
Wiersze sercem pisane. Antologia poetów współczesnych. Edycja 11
Mariusz Maciej Jackiewicz-Borowczak, Jacek Jaszczyk, Zenon Joachimiak, Bohdan Kołakowski, Janina Moczydłowska, Krystyna Przewłocka, Maria Szarapata, Leszek Szulczyk, Agnieszka Ślusarz
Zanim zabierze nas wiatr. Edycja szósta. Antologia poetów współczesnych
Stefan Bajer, Krzysztof Jarzyński, Aleksander Majerski, Janina Moczydłowska, Janina Nowak, Paweł Pawłowicz, Helena Peszyńska, Teresa Siniak-Żywiecka, Maria Szarapata, Zenon Tabor

R E K L A M A
Ilość produktów = 0
Widok koszyka na zakupy
Wartość = PLN 0.00


Dotykaj?c nieba


Seria: KSIĄŻKI ARCHIWALNE
Autor: Marta Grzebu?a, pseudonim „Jarz?bina”
ISBN: 9788372774149
Cena: 29.00
Rok wydania: 2011
Opis:
Autorka ,,Dotykaj?c nieba” Marta Grzebu?a z d. ?ukomska, pseudonim „Jarz?bina”, rodowita wroc?awianka (urodzona 22 listopada 1960 roku), mi?o?? do literatury wynios?a z domu rodzinnego. Ju? od wczesnego dzieci?stwa wyró?nia?a si? na tle innych dzieci, bo w przeciwie?stwie do nich zamiast bawi? si? na podwórku wola?a oddawa? si? pasji czytania ksi??ek, któr? zaszczepili jej rodzice. Ca?e swoje ?ycie zwi?za?a z rodzinnym miastem: st?d pochodz? jej najpi?kniejsze wspomnienia, tutaj dorasta?a, tu otrzyma?a edukacj? i tutaj powstawa?y jej pierwsze próby pisarskie. Jak sama podkre?la, pozostaje pod ogromnym wp?ywem poezji J. S?owackiego, A. Mickiewicza czy A. Asnyka. ,,Dotykaj?c nieba” stanowi wi?c ho?d z?o?ony najcenniejszemu z darów – ludzkiemu ?yciu, jest tak?e wyrazem mi?o?ci do miejsca swojego zamieszkania oraz zachwytu nad zjawiskiem poezji. Autorka analizuj?c w?asn? postaw? i zachowanie innych, stara si? zrozumie? ?wiat, nie poddaj?c go ocenie, wierz?c, ?e cierpienie i rado?? nieustannie przeplataj? si? ze sob?.

obj?to?? 232 strony;
oprawa broszurowa;
seria Beletrystyka.

Recenzja ksi??ki "Dotykaj?c nieba":


Ludzkie ?ycie przepe?nione jest ró?nymi zdarzeniami, wype?nia je szeroka gama emocji i uczu?. Niejednokrotnie ?zy szcz??cia mieszaj? si? ze ?zami smutku, a rado?? i przyjemno?? przeplata si? z cierpieniem, gorycz? i bólem. Nierzadko los wystawia nas na ci??k? prób?, by potem w nagrod? obdarzy? nas chwilami szcz??cia. Te wszystkie aspekty naszego ?ycia ukazane s? w ksi??ce Marty Grzebu?y pt. Dotykaj?c nieba. Autorka w poruszaj?cy i wnikliwy sposób opisuje to, z czym ka?dy w swoim ?yciu spotyka si? ka?dego dnia. ...wi?cej

Zobacz tak?e inn? ksi??k? Tej autorki:


Dodaj Dotykaj?c nieba do koszyka na zakupy
Kontynuacja zakupów