Książki Multimedia Astrum Media Astrum Poezja

SZUKAJ KSIĄŻKI
Wybierz metodę:

Wprowadz wyrażenie:

ZAPOWIEDZI

NOWOŚCIAnatomia i piękno przemijania. Dwujęzyczny tomik poetycki.
Stanisława Kalus
Anatomia pięknego życia. Tomik poetycki
Danuta Schmeling
Czosnek dla zdrowia. Żywienie medyczne
Elżbieta Frankowska
Dieta dla mózgu
B. Jakimowicz- Klein
Dieta dla serca i układu krążenia
Małgorzata Borgman
Jak Magia kamieni wpływa na Twoje życie. Wyd. I
Sycylia Nogrina
Jak zwierzęta w lesie bałwana lepiły. Płyta CD GRATIS
Lech Tkaczyk
Jak zwierzęta w lesie święta wyprawiały. Płyta CD GRATIS
Lech Tkaczyk
Kuchnia śląska. Potrawy tradycyjne
Barbara Jakimowicz-Klein
Między jawą a snem. Tomik poetycki. Wydanie I
Tamara Mariola Tarasek
Modlitwy. Edycja szósta. Antologia poetów współczesnych
Stanisława Kalus, Barbara Krzykała, Barbara Maria Laskowska, Jerzy Mróz, Alicja Rupińska, Piotr Rybiński, Alek Skarga, Anna Sobańska, Maria Szarapata, Tamara Mariola Tarasek
Myśli słodkie, gorzkie. Tomik poetycki. Wyd. I
Janusz Muzyczyszyn
Porcelanowy świat ciszy. Tomik poetycki
Agnieszka Monika Polak
Poznajemy zawody
Karolina Haponiuk- Talarek
Spieszmy się kochać bliskich. Edycja druga. Antologia poetów współczesnych, wyd. I
Lucyna Angermann, Ewa Celińska-Bajorek, Krzysztof Jerzy Drozd, Mariusz Maciej Jackiewicz-Borowczak, Izabela Galicka, Teresa Lipińska, Janina Moczydłowska, Alek Skarga, Krystyna Walas-Bugajczyk, Adam Żemojtel
Wiersze dla dzieci. Edycja siódma. Antologia poetów współczesnych
Anna Bednarek, Agnieszka Kawa, Aldona Latosik, Róża Ossowska, Janina Moczydłowska, Krystyna Przewłocka, Maria Sikorska, Maria Szarapata, Iwona Zaborowska, Zdzisław Zieliński
Wiersze sercem pisane. Antologia poetów współczesnych. Edycja 9
Małgorzata Cieśla-Pietrzak, Krzysztof Jarzyński, Jacek Jaszczyk, Wioletta K.(Klinicka), Zdzisława Maksymowicz, Paweł Pawłowicz, Antonina Radzięda, Barbara Szala, Tamara Mariola Tarasek, Bożena Żywiczka
Wizyta Świętego Mikołaja. Płyta CD GRATIS
Lech Tkaczyk

R E K L A M A
Ilość produktów = 0
Widok koszyka na zakupy
Wartość = PLN 0.00


Dotykaj?c nieba


Seria: KSIĄŻKI ARCHIWALNE
Autor: Marta Grzebu?a, pseudonim „Jarz?bina”
ISBN: 9788372774149
Cena: 29.00
Rok wydania: 2011
Opis:
Autorka ,,Dotykaj?c nieba” Marta Grzebu?a z d. ?ukomska, pseudonim „Jarz?bina”, rodowita wroc?awianka (urodzona 22 listopada 1960 roku), mi?o?? do literatury wynios?a z domu rodzinnego. Ju? od wczesnego dzieci?stwa wyró?nia?a si? na tle innych dzieci, bo w przeciwie?stwie do nich zamiast bawi? si? na podwórku wola?a oddawa? si? pasji czytania ksi??ek, któr? zaszczepili jej rodzice. Ca?e swoje ?ycie zwi?za?a z rodzinnym miastem: st?d pochodz? jej najpi?kniejsze wspomnienia, tutaj dorasta?a, tu otrzyma?a edukacj? i tutaj powstawa?y jej pierwsze próby pisarskie. Jak sama podkre?la, pozostaje pod ogromnym wp?ywem poezji J. S?owackiego, A. Mickiewicza czy A. Asnyka. ,,Dotykaj?c nieba” stanowi wi?c ho?d z?o?ony najcenniejszemu z darów – ludzkiemu ?yciu, jest tak?e wyrazem mi?o?ci do miejsca swojego zamieszkania oraz zachwytu nad zjawiskiem poezji. Autorka analizuj?c w?asn? postaw? i zachowanie innych, stara si? zrozumie? ?wiat, nie poddaj?c go ocenie, wierz?c, ?e cierpienie i rado?? nieustannie przeplataj? si? ze sob?.

obj?to?? 232 strony;
oprawa broszurowa;
seria Beletrystyka.

Recenzja ksi??ki "Dotykaj?c nieba":


Ludzkie ?ycie przepe?nione jest ró?nymi zdarzeniami, wype?nia je szeroka gama emocji i uczu?. Niejednokrotnie ?zy szcz??cia mieszaj? si? ze ?zami smutku, a rado?? i przyjemno?? przeplata si? z cierpieniem, gorycz? i bólem. Nierzadko los wystawia nas na ci??k? prób?, by potem w nagrod? obdarzy? nas chwilami szcz??cia. Te wszystkie aspekty naszego ?ycia ukazane s? w ksi??ce Marty Grzebu?y pt. Dotykaj?c nieba. Autorka w poruszaj?cy i wnikliwy sposób opisuje to, z czym ka?dy w swoim ?yciu spotyka si? ka?dego dnia. ...wi?cej

Zobacz tak?e inn? ksi??k? Tej autorki:


Dodaj Dotykaj?c nieba do koszyka na zakupy
Kontynuacja zakupów