Książki Multimedia Astrum Media Astrum Poezja

SZUKAJ KSIĄŻKI
Wybierz metodę:

Wprowadz wyrażenie:

ZAPOWIEDZI

NOWOŚCIChoć cień Piotra. Tomik poetycki. Wyd. I
Alek Skarga
Modlitwy. Edycja siódma. Antologia poetów współczesnych
Maria Cenar, Lucyna Anna Korona, Wacława Konieczny, Helena Murawska-Lenckowska, Hanna (Anna) Marszewska,A. K. Sar (RASKA), Alek Skarga, Anita Steciuk, Helena Maria Trzcionka-Kryściak, Wanda Wasicka
Podróże życiem zwane
Stanisława Kalus
Samotność
Krystyna Jarocka
Spieszmy się kochać bliskich. Edycja trzecia. Antologia poetów współczesnych, Wyd. I
Helena Grącka, Krzysztof Jarzyński, Agnieszka Kuchnia-Wołosiewicz, Marian Mahor, Jerzy Mróz, Teodozja Miśkiewicz, Agata Rak, Alek Skarga, A. K. Sar (RASKA), Krystyna Szwed
Słowa niewypowiedziane. Tomik poetycki. Wyd. I
Anita Słapczyńska
Wiersze dla dzieci. Antologia poetów współczesnych. Edycja 9
Zenon Joachimiak, Agnieszka Kawa, Nina Maria Kowalska, Bożena Urszula Kozłowska, Aldona Latosik, Joanna Lessnau, Urszula Lewartowicz, Teresa Lipińska, Teresa Mazur, A.K. Sar (Raska)
Wszystko mogę. Tomik poetycki. Wyd. I
Róża Ossowska
Zanim nadejdzie burza. Antologia poetów współczesnych. Edycja 3
Maria Cenar, Izabela Galicka, Krystyna Jarocka, Renata Marczuk, Helena Paszkowska, Stefania Podlewska, A.K. Sar (RASKA), Anita Słapczyńska, Anna Sobańska, Anita Steciuk
Zanim zabierze nas wiatr. Antologia poetów współczesnych. Edycja ósma
Teresa Guzewska, Stanisława Kalus, Lucyna Anna Korona, Andrzej Mariusz Łach, Anna Partyka-Judge, Wiesława Pawłowska-Migdał, A. K. Sar (RASKA), Anita Steciuk, Krystyna Szwed, Wanda Walkusz

R E K L A M A
Ilość produktów = 0
Widok koszyka na zakupy
Wartość = PLN 0.00


Benedykt XVI. Abdykacja. Wbrew prawu i swojej woli


Seria: BELETRYSTYKA
Autor: John Paul Angel
ISBN: 9788363758394
Cena: 24.50
Rok wydania: 2014
Opis:

Pontyfikat papie?a jest sprawowany do?ywotnio, podobnie jak godno?? króla. Zdarza?o si? jednak na prze?omie dziejów, ?e biskupi Rzymu ust?powali ze stanowiska sk?adaj?c abdykacj?. Nie czynili tego z w?asnej woli, a zawsze pod naciskiem w?adz ?wieckich lub zakulisowych rozgrywek tocz?cych si? w Watykanie. Czy papie? Benedykt XVI straci? wiar?? A mo?e zosta? zmuszony do abdykacji przez oddolne naciski i spiski salonowe? Czy wed?ug kolegium kardynalskiego pontyfikat, który w za?o?eniu mia? by? ?przej?ciowy?, trwa? ju? zbyt d?ugo? Czy ?ycie emerytowanego papie? jest zagro?one i mo?emy si? spodziewa? zamachu, podobnie jak we wrze?niu 1978 r., gdy zgin?? Jan Pawe? I? Czy Jego ?wi?tobliwo??, emerytowany biskup Rzymu zostanie wi??niem Watykanu? Czy czeka nas chaos porównywalny do Wielkiej Schizmy oraz niewoli awinio?skiej? W tej powie?ci poznasz mo?liwe hipotezy oraz przewidywane skutki pierwszej od czasów ?redniowiecznych abdykacji biskupa Rzymu.


obj?to?? 160 stron;
oprawa broszurowa;
seria Beletrystyka;
wydanie I
youtube

Dodaj Benedykt XVI. Abdykacja. Wbrew prawu i swojej woli do koszyka na zakupy
Kontynuacja zakupów