Książki Multimedia Astrum Media Astrum Poezja

SZUKAJ KSIĄŻKI
Wybierz metodę:

Wprowadz wyrażenie:

ZAPOWIEDZI

R E K L A M A
Ilość produktów = 0
Widok koszyka na zakupy
Wartość = PLN 0.00


Benedykt XVI. Abdykacja. Wbrew prawu i swojej woli


Seria: BELETRYSTYKA
Autor: John Paul Angel
ISBN: 9788363758394
Cena: 24.50
Rok wydania: 2014
Opis:

Pontyfikat papie?a jest sprawowany do?ywotnio, podobnie jak godno?? króla. Zdarza?o si? jednak na prze?omie dziejów, ?e biskupi Rzymu ust?powali ze stanowiska sk?adaj?c abdykacj?. Nie czynili tego z w?asnej woli, a zawsze pod naciskiem w?adz ?wieckich lub zakulisowych rozgrywek tocz?cych si? w Watykanie. Czy papie? Benedykt XVI straci? wiar?? A mo?e zosta? zmuszony do abdykacji przez oddolne naciski i spiski salonowe? Czy wed?ug kolegium kardynalskiego pontyfikat, który w za?o?eniu mia? by? ?przej?ciowy?, trwa? ju? zbyt d?ugo? Czy ?ycie emerytowanego papie? jest zagro?one i mo?emy si? spodziewa? zamachu, podobnie jak we wrze?niu 1978 r., gdy zgin?? Jan Pawe? I? Czy Jego ?wi?tobliwo??, emerytowany biskup Rzymu zostanie wi??niem Watykanu? Czy czeka nas chaos porównywalny do Wielkiej Schizmy oraz niewoli awinio?skiej? W tej powie?ci poznasz mo?liwe hipotezy oraz przewidywane skutki pierwszej od czasów ?redniowiecznych abdykacji biskupa Rzymu.


obj?to?? 160 stron;
oprawa broszurowa;
seria Beletrystyka;
wydanie I
youtube

Dodaj Benedykt XVI. Abdykacja. Wbrew prawu i swojej woli do koszyka na zakupy
Kontynuacja zakupów