Książki Multimedia Astrum Media Astrum Poezja

SZUKAJ KSIĄŻKI
Wybierz metodę:

Wprowadz wyrażenie:

ZAPOWIEDZI

NOWOŚCIAntologia poetów współczesnych. Wiersze sercem pisane. Edycja 14
Beata Bartczak, Krzysztof Jarzyński, Bohdan Kołakowski, Anna ( Hanna) Marszewska, Adam Napłoszek, Bogusław Olczak, Katarzyna Jasieczek-Rembisz, Renata Świst, Anna Wiszowata, Justyna Wojtania
AXIOMA. Powieść. Wydanie I
A. K. Sar (Raska)
Dekameron
Giovanni Boccaccio
Dzieje grzechu. Wyd. I
Stefan Żeromski
Już. Tomik poetycki. Wyd. I
Lidia Izabela Lachowska
Krople i kropelki. Tomik poetycki. Wyd. I
Marzena Marczyk
Kuchnia japońska
Adam Wieczorek
Labirynty. Tomik poetycki. Wyd. I
Krystyna Jarocka
Lalka t.1
Bolesław Prus
Lalka t.2
Bolesław Prus
Nocne królestwo snów. Tomik poetycki.
Teodozja Miśkiewicz
Ogniem i mieczem.Tom 1
Bolesław Prus
Ogniem i mieczem.Tom 1 i 2
Bolesław Prus
Ogniem i mieczem.Tom 2
Bolesław Prus
Otulona ciepłem
Agnieszka Czarnecka
Pielęgniarka. Nie boję się szczepienia. Książka edukacyjna dla dzieci z audiobookiem
Lech Tkaczyk
Pysznych myśli słowa 3. Tomik poetycki. Wyd. I
Adam Żemojtel
QUO VADIS. Wydanie I
Henryk Sienkiewicz
Radiestezja bez tajemnic. Wyd. I
Tomasz Sitkowski
Różne odcienie miłości. Tomik poetycki. Wyd. I
Karolina Bednarek
Spotkania z filozofami czyli wszystko jest seksem. Tomik poetycki. Wyd. I
Iza Galicka
Zanim nadejdzie burza. Edycja czwarta. Antologia poetów współczesnych. Wydanie I
Danuta Brodziak, Anna Chudzik,Weronika Dowejko, Anna Barbara Czuraj-Struzik, Helena Grącka, Ewa Kornacka, Teresa Guzewska, Aleksandra J. Starostecka, Renata Świst, Tamara Mariola Tarasek
Zasłuchana w ciszę. Tomik poetycki
Alicja Krawiec
Zawsze pieszo. Tomik poetycki. Wyd. I
Ada Steko

R E K L A M A
Ilość produktów = 0
Widok koszyka na zakupy
Wartość = PLN 0.00


MODLITWY DO ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II


Seria: POEZJA, SENTENCJE, AFORYZMY
Autor: Lech Tkaczyk
ISBN: 9788372777027
Cena: 19.00
Rok wydania: 2014
Opis: ?wi?ty Janie Pawle II, przebywasz w niebie razem z Bogiem Ojcem, Jezusem Chrystusem i Duchem Duchem ?wi?tym oraz anio?ami.
Mog? wi?c modli? si? i prosi? o Twoje wstawiennictwo, by? moje modlitwy i pro?by w nich zawarte przedstawi? bezpo?rednio Trójcy ?wi?tej. To dla mnie bardzo wa?ne, bo czuj?, ?e mnie rozumiesz.
Rozumiesz moje ludzkie problemy, którymi codzienne obdarza mnie Bóg. Rozumiesz, ?e nie zawsze radz? sobie z codzienno?ci?, nat?okiem spraw, które powinienem za?atwi?, ?e bywam zm?czony do granic wytrzyma?o?ci i ?e zaczynam mie? wszystkiego do??, a nawet z?orzecz? Panu Bogu, ?e mnie tak do?wiadcza, ?e ludzie wokó? mnie s? Judaszami. I jest mi z tym ?le.
?wi?ty Janie Pawle II, tu - na ziemi, by?e? tak jak i ja cz?owiekiem. Pan Bóg tak?e zsy?a? na Ciebie codzienne zmartwienia, a nawet szatan pod postaci? zamachowca chcia? Ci odebra? ?ycie strzelaj?c do Ciebie. Chorowa?e? i znosi?e? wszelkie niewygody z tym zwi?zane. My?l?, ?e tak jak i ja, czu?e? smutek, samotno??, zw?tpienie i zadawa?e? sobie pytanie, dlaczego Bóg Ciebie i wybra? i tak do?wiadcza. Wiem, ?e wokó? Ciebie te? czyhali Judasze, gotowi wyda? Ci? szatanowi za 30 przys?owiowych srebrników. A gdy by?e? Papie?em chcieli pozna? Twoje my?li i zamiary. Nawet gdy umiera?e? i kaza?e? zniszczy? swoje notatki, najbli?sze Ci osoby nie wykona?y tego polecenia. Otaczali Ci? ró?ni ludzie - i dobrzy aposto?owie i Judasze.
Jednak Ty swoj? postaw? zawsze, nawet w godzinie ?mierci, pokazywa?e? wszystkim, Judaszom tak?e, jak przezwyci??a? chorob?, ból fizyczny i duchowy. Jak ofiarowa? Bogu swoje cierpienie na jego chwa??, jak budowa? w sobie cz?owiecze?stwo, jednocze?nie nie z?orzecz?c Panu i wybaczaj?c wszystkim z?o, które Ci uczyniono za ?ycia. Wybaczy?e? nawet swojemu zamachowcowi. Pokaza?e?, jak cierpi?c mo?na z pokor? przyj?? nadchodz?c? ?mier?. Powiedzia?e?: pozwólcie mi w spokoju odej?? do Pana. I dlatego Pan Bóg w Trójcy jedyny uczyni? Ci? ?wi?tym, by? móg? przebywa? razem z anio?ami w niebie i by? wzorem dla nas ludzi, tu na Ziemi.
St?d moja ?mia?o??. B?d? si? modli? o Twoje bezpo?rednie wstawiennictwo, ?wi?ty Janie Pawle II, do Boga w Trójcy jedynego, do Archanio?ów, by? moje modlitwy we wszystkich intencjach, w tym o zdrowie moich bliskich, o pomoc w rozwi?zaniu moich codziennych problemów, a w ko?cu o spokojn?, gdy nadejdzie czas, ?mier? przedstawi? i dzi?ki Twojemu wstawiennictwu, by zosta?y wys?uchane.
Amen.

www.facebook.com/ModlitwyJP


Dodaj MODLITWY DO ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II do koszyka na zakupy
Kontynuacja zakupów