Książki Multimedia Astrum Media Astrum Poezja

SZUKAJ KSIĄŻKI
Wybierz metodę:

Wprowadz wyrażenie:

R E K L A M A

ASTRUM Media
proponuje profesionalne usługi w zakresie:


POLIGRAFII

 • recenzja książki (tematyka dowolna - recenzja płatna - autor otrzymuje recenzję na piśmie z uzasadnieniem ok. 1 do 2 stron formatu A4);
 • redakcja dostarczonych materiałów (książek, katalogów, ulotek itp.);
 • skład dostarczonych materiałów do druku (książek, katalogów, ulotek itp.);
 • korekta dostarczonych materiałów (książek, katalogów, ulotek itp.);
 • grafika komputerowa (projekty okładek, plakatów, katalogów itp.);
 • fotografia (zdjęcia do ksi±żek, katalogów itp.);
 • usługi drukarnicze (druk książek, katalogów, ulotek itp.).


MULTIMEDIÓW

 • STUDIO NAGRAŃ
  • przygotowanie i nagrywanie spotów reklamowych;
  • przygotowanie i nagrywanie książek audio;
  • nagranie słuchowisk słowno-muzycznych, rozmówek;
  • nagrywanie zespołów muzycznych, wokalistów, kompozytorów, recytatorów.
 • PRODUKCJA DVD
  • przygotowanie i nagrywanie spotów reklamowych;
  • filmy instruktażowe, materiały dydaktyczne, spoty reklamowe i inne na zamówienie;
  • kopiowanie, tłoczenie, nagrywanie na płyty CD Audio lub DVD materiałów dostarczonych lub przygotowanych na zlecenie przez ASTRUM Media.


SPRZEDAŻY I DYSTRYBUCJI

 • dostarczanych materiałów poligraficznych;
 • dostarczanych materiałów multimedialnych.W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z działem handlowym.